Tænk på de efterladte

Tænk på de efterladte

Nogle gange kan man blive helt filosofisk og tænke på hvilket aftryk man efterlader denne jord, når vi forlader den. For de fleste af os, er det vores familie vi efterlader. Men måske du efterlader dem i en penibel situation, hvis du dør i en ung alder. Det kan dog afhjælpes ved at investere i en livsforsikring.

Det er nu engang sådan, at man skal dø på et tidspunkt. Det er hele præmissen for livet, og det kan vi ikke lave om på. Men nogle gange kommer døden uventet og før end man havde regnet med. Det er unfair og ganske forfærdeligt. Ikke desto mindre er det desværre de barske realiteter.

Hvis det er tilfældet vil din familie helt sikkert være knust af sorg og hele deres hverdag vil falde sammen. Hvis du oven i købet har været den primære forsøger, kan det gå helt galt.

Døden kan du desværre ikke forsikre dig i mod, men en livsforsikring, der sikrer dine efterladte en sum i tilfælde af din bortgang kan det dog blive til. Det kan virke kynisk at investere i sin egen tidlige død på den måde, men i virkeligheden er det blot en måde at sikre sig familien de bedst mulige vilkår fra hinsides livet. Således kan de få lov til at bearbejde sorgen uden at skulle bekymre sig om hvordan de skal få smør på brødet. Hvis de bliver nødt til at flytte på grund af den økonomiske situation eller de minder der er i hjemmet, er det også rart at have lidt til to huslejer, mens det ene hjem afvikles.

Samtidig vil den gængse livsforsikring også udbetale et fast beløb hvis du bliver ramt af kritisk sygdom, så du og din familie økonomisk kan klare at få vendt jeres liv på hovedet. Hvis beløbet skal batte bare en smule, skal du op og betale omkring 100,- kroner om året til forsikringen, hvorved din familie typisk vil få udbetalt en halv million ved din bortgang og du selv vil få omkring 100.000 ved kritisk sygdom.

Så hvis du allerede har tænkt tanken eller den måske er helt ny, kan det være du skal snakke med din partner og dit forsikringsselskab og høre om mulighederne for at yde den sidste omsorg du kan.

Er du forsikret mod ekstremt vejr?

Er du forsikret mod ekstremt vejr?

Vejret bliver mere og mere ekstremt. Om det skyldes den globale opvarmning eller ej, skal vi ikke komme ind på her. Hvad der dog er vigtigt at komme ind på, er om du og dit hjem er forsikret mod det ødelæggende vejr.

Hvis du bor i et risikoområde, er det vigtigt at du har en husforsikring, der yder erstatning hvis du skulle være så uheldig at dit hjem på den ene eller anden måde får skader i forbindelse med eksempelvis et skybrud. Hvad et skybrud er vurderes som oftest fra udbrud til udbrud, men en god tommelfingerregel er enten at det skal regne én millimeter i minuttet eller i omegnen af 40-50 millimeter på et døgn. Forsikringsselskaberne udbetaler kun forsikringen hvis de skønner, at et normalt, velfungerende kloaksystem ikke kunne klare vandmasserne. Du kan se et kort over områder der er blevet klassificeret som skybrudsområder på forsikringsvejret.dk (du skal installere Microsoft Silverlight for at kunne se kortet)

Men en skybrudsforsikring dækker ikke almindeligvis vand der på andre måder skader huset. Det vil sige, at hvis du bor i nærheden af hav eller vandløb, vil en oversvømmelse fra disse ikke dække – her skal du som oftest tegne en ekstra forsikring mod kosmetiske vandskader og andre vandskader. Dette tilvalg sikrer dig også mod kloak vand der stiger op i din bolig eller hvis grundvandet trænger ind. De dækker som oftest også mindre detaljer, såsom mår eller andre gnavere, der forvolder dit hus skade, eller andre faktorer, der på den ene eller anden måde forringer dit hjems udseende.

Husk at du altid kan spare mange penge hvis du samler dine forsikringer fra forskellige forsikringsselskaber hos ét selskab. Og hvis du desuden er medlem af et af de store danske forbund, kan det også ofte give ekstra rabat.

Næven i bordet – forsikringer er vigtige!

Næven i bordet – forsikringer er vigtige!

Mange virksomhedsejere føler erhvervsforsikring er en udgift, de ikke har råd, eller er en luksus for mere etablerede virksomheder. Selv om det er rigtigt, erhvervsforsikring kan være dyrt, det er en udgift alle virksomheder, uanset branche, størrelse eller længden af tid i eksistens, skal inddrages i sit budget.

Op med hånden hvis du kan lide at købe forsikring. Nå ikke?

Nyindkøbte forsikringspolicer, der lander i postkassen bringer ikke den samme tilfredsstillelse som at bruge penge på et skinnende nyt stykke udstyr til virksomheden. Du kan opleve en momentan glød af glæde fra at sikre en god pris på din erhvervsforsikring, men det er usandsynligt, at du føler, at det er en investering i den fremtidige succes for din virksomhed.

Men du vil blive glad for den, når noget går galt. Hvert år mister danske selskaber materiel, anlæg og maskiner for millioner kroners værdi. Og det er ikke bare de fysiske aktiver i en virksomhed, som er i fare.

Forsikring er ikke kun for ting

Folk er også et væsentligt aktiv i enhver virksomhed, og de også kan blive ofre for det uforudsete. Mange virksomheder tilbyder sundhedsforsikring, hvilket ses som et frynsegode, men de bidrager også til at holde personale, der arbejder til ilden ved at reducere mange af de byrder, der specielt kan opstå i forbindelse med alvorlig sygdom.

Forsikring af nøglemedarbejdere hjælper virksomheder med at reducere de risici, der er forbundet med at miste en person, der bidrager ekstra meget til organisationen. Det er især velegnet til små virksomheder, hvor en eller to personer, såsom salgspersonalet, er ansvarlige for at generere en væsentlig del af indkomsten.

Ansvars-og erhvervsansvarsforsikring er obligatoriske for mange virksomheder og erhverv, og giver sikkerhed for den tredjepart, de arbejder sammen med eller servicerer.

Sikring af finanserne

Kreditforsikring beskytter mod en kunde der ikke betaler deres regninger. Det kan dække hele salgsregnskabet, en specifik gruppe af kunder eller bare én. Det kan købes som en stand-alone ydelse eller som del af en bredere ordning, såsom fakturafinansiering eller en inkassoservice.

Denne form for forsikring kan være særlig hensigtsmæssige for virksomheder med betydelige oversøiske salg, og hvor der opfattes som en højere risiko for manglende betaling. Disse policer vil normalt udbetale, når betaling er blevet forsinket i en længere periode.

Det er umuligt at forudsige, hvorfor og hvornår din virksomhed pludseligt kan løbe ind i store problemer, der forhindrer den i at tjene ligeså meget som før, i hvert fald for et stykke tid. Og så vil du begræde, at du ikke afsatte hverken penge eller tid til at sætte dig ind i forsikringsverdenen. Så selvom du ikke just smider hænderne i vejret og udbryder ‘Halleluja’ når snakken falder på erhvervsforsikringer, så kan du i det mindste sove trygt om natten.

Vær på den sikre side 24/7

Vær på den sikre side 24/7

Det altid en god idé at have en indboforsikring! Det har de fleste heldigvis styr på. Og selvom man ikke har de store værdier i hjemmet er det rart at have den ansvarsforsikring, der som regel følger med, som dækker hvis du står til ansvar for person- eller tingskade.

Men derudover er vores råd, at du får dig en heltidsulykkesforsikring. Denne type forsikring dækker døgnet rundt og sikrer dig en erstatning, hvis du kommer galt af sted, uanset om det er på jobbet eller i fritiden og det giver varige mén, eller hvis du får tandskader.

Din arbejdsgiver er forpligtet til at have en arbejdsskadeforsikring, så du er allerede dækket hvis du kommer til skade på jobbet. Derfor tilbyder de fleste selskaber også en fritidsulykkesforsikring. Det smarte ved en heltidsulykkesforsikring er dog, at du kan få erstatningen oveni den erstatning du allerede får fra din arbejdsgiver. Og hvis du har varige mén er det nu engang sådan, at jo mere erstatning du kan få, desto bedre.

Det samme gælder, hvis du får en mén-grad på over 30 procent, hvor du i så fald får fordoblet din erstatning hos flere af de store forsikringsselskaber.

Husk at tjekke dine forsikringspriser og bruge dem aktivt til at skaffe dig den bedste pris. Hvis du er medlem af et forbund, så husk at de i de fleste tilfælde kan skaffe dig gode priser og rabatter på forsikringer. De fleste selskaber giver dig desuden samlerabat, hvis du holder alle dine forsikringer hos dem.

Iværksætterens ven; forsikringen!

Iværksætterens ven; forsikringen!

Bloggens første indlæg er henvendt til den erhvervsdrivende læser. For midt i bunken af ting, der skal ordnes når du starter din egen virksomhed bør der også ligge et notat, hvor der med store bogstaver står “HUSK FORSIKRING”.

Det er nemlig vigtigt at du husker at forsikre din virksomhed. Det er ikke blot et godt råd, men faktisk et påbud, fordi du faktisk er lovforpligtiget til at forsikre dig.

Der er to forsikringer som du skal have. Den første er den lovpligtige erhvervsskadeforsikring. Denne forsikring skal du tegne hos et privat forsikringsselskab. Den dækker skader der opstår pludseligt, eksempelvis ved en ulykke på jobbet. Selvom du kun driver enmandsvirksomhed, er du også selv dækket, idet din almindelige private forsikring ikke dækker her. Men især hvis du har medarbejdere ansat, er forsikringen ekstra god, så ikke du personligt skal yde erstatning hvis en ansat kommer galt af sted. Faktisk dækker forsikringen også til julefrokosten – så faktisk er en danseskade også en arbejdsskade!

Derudover skal du have en Arbejdsmarkedets Erhverssygesikring, også i daglig tale kaldet AES, som du betaler til gennem det offentlige. Denne sikrer dig og dine medarbejdere hvis i får sygdomme eller skader, der skyldes længere tids arbejde. Altså museskader, høreskader eller lignende, som ofte er kroniske. Også her vil du prise dig lykkelig, hvis du får brug for forsikringen, idet du altså ikke selv skal til lommerne for at betale erstatning.

Derudover er der er et par forsikringer som vi anbefaler, alt efter hvilket firma du driver.

Hvis du sender eller leverer varer det en god idé med en transportforsikring. Den dækker produkterne som du får transporteret. Det er ikke nemt at være budfirma i dag, så stress og jag kan desværre føre til, at den kopimaskine du har solgt til en halv million kommer defekt frem. Og så er det ærgerligt kun at få 50kr/kg i erstatning. Det kan du undgå med denne forsikring

Endvidere er det en god idé at bestille en udvidet løsøreforsikring. Den dækker alle de ting i din virksomhed, som ikke er søm eller nagelfast, som man sagde i gamle dage. Det vil sige, at hvis din computer eller andet udstyr brænder, vælter, kortslutter, går i stykker eller bliver stjålet er det dækket. Det er altid godt at være på den sikre side. Du kan endda tilvælge forskellige tilvalg, der sikrer dig mod driftstab forårsaget af eks. brand. Hvis nu du sælger gulvbrædder og din høvlemaskine går i stykker, kan du altså forsikre dig mod de driftstab du uundgåeligt vil komme ud for. Men det stopper ikke her. Tjek linket ud og se alle de forskellige ekstra ting du kan forsikre dig mod.

Vi kan ikke spå om du vil lykkes med din virksomhed, men vi krydser fingre for dig. Og så længe du er ordentligt forsikret kan du ikke komme helt galt af sted.