Iværksætterens ven; forsikringen!

Iværksætterens ven; forsikringen!

Bloggens første indlæg er henvendt til den erhvervsdrivende læser. For midt i bunken af ting, der skal ordnes når du starter din egen virksomhed bør der også ligge et notat, hvor der med store bogstaver står “HUSK FORSIKRING”.

Det er nemlig vigtigt at du husker at forsikre din virksomhed. Det er ikke blot et godt råd, men faktisk et påbud, fordi du faktisk er lovforpligtiget til at forsikre dig.

Der er to forsikringer som du skal have. Den første er den lovpligtige erhvervsskadeforsikring. Denne forsikring skal du tegne hos et privat forsikringsselskab. Den dækker skader der opstår pludseligt, eksempelvis ved en ulykke på jobbet. Selvom du kun driver enmandsvirksomhed, er du også selv dækket, idet din almindelige private forsikring ikke dækker her. Men især hvis du har medarbejdere ansat, er forsikringen ekstra god, så ikke du personligt skal yde erstatning hvis en ansat kommer galt af sted. Faktisk dækker forsikringen også til julefrokosten – så faktisk er en danseskade også en arbejdsskade!

Derudover skal du have en Arbejdsmarkedets Erhverssygesikring, også i daglig tale kaldet AES, som du betaler til gennem det offentlige. Denne sikrer dig og dine medarbejdere hvis i får sygdomme eller skader, der skyldes længere tids arbejde. Altså museskader, høreskader eller lignende, som ofte er kroniske. Også her vil du prise dig lykkelig, hvis du får brug for forsikringen, idet du altså ikke selv skal til lommerne for at betale erstatning.

Derudover er der er et par forsikringer som vi anbefaler, alt efter hvilket firma du driver.

Hvis du sender eller leverer varer det en god idé med en transportforsikring. Den dækker produkterne som du får transporteret. Det er ikke nemt at være budfirma i dag, så stress og jag kan desværre føre til, at den kopimaskine du har solgt til en halv million kommer defekt frem. Og så er det ærgerligt kun at få 50kr/kg i erstatning. Det kan du undgå med denne forsikring

Endvidere er det en god idé at bestille en udvidet løsøreforsikring. Den dækker alle de ting i din virksomhed, som ikke er søm eller nagelfast, som man sagde i gamle dage. Det vil sige, at hvis din computer eller andet udstyr brænder, vælter, kortslutter, går i stykker eller bliver stjålet er det dækket. Det er altid godt at være på den sikre side. Du kan endda tilvælge forskellige tilvalg, der sikrer dig mod driftstab forårsaget af eks. brand. Hvis nu du sælger gulvbrædder og din høvlemaskine går i stykker, kan du altså forsikre dig mod de driftstab du uundgåeligt vil komme ud for. Men det stopper ikke her. Tjek linket ud og se alle de forskellige ekstra ting du kan forsikre dig mod.

Vi kan ikke spå om du vil lykkes med din virksomhed, men vi krydser fingre for dig. Og så længe du er ordentligt forsikret kan du ikke komme helt galt af sted.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *